Blog prawniczy

Dodano: 2023-11-19

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu

Uprawnienie do wcześniejszej spłaty kredytu jest podstawowym prawem kredytobiorcy. W związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego kredytobiorca może skorzystać z uprawnienia przyznanego na mocy art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Zwrot prowizji jest należny w wysokości wprost proporcjonalnej do pozostałego okresu spłaty z umowy.

Czy zawsze należy się zwrot prowizji?

Niestety nie, wszystko zależy od daty zawarcia umowy kredytowej, rodzaju umowy oraz daty spłaty. Warto jednak powierzyć analizę swojej sytuacji radcy prawnemu, który oceni czy roszczenia wobec banku są uzasadnione.