Zobacz w czym mogę pomóc

Zakres usług

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przeze mnie usług.

W razie wątpliwości – zachęcam do kontaktu. Numer telefonu oraz wszystkie pozostałe informacje znajdą Państwo na stronie z danymi kontaktowymi. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania i pomogę w rozwiązaniu prawnych problemów.

 • Bezpłatna analiza umów zawartych w walucie obcej pod kątem niedozwolonych klauzul
 • Pełna obsługa prawna związana z unieważnieniem „umowy kredytu frankowego”

 • Stwierdzenia nabycia spadku po osobach zmarłych
 • Działy spadku
 • Porady prawne z zakresu dziedziczenia ustawowego i  testamentowego
 • Reprezentacja przed sądami

 • Ustalenie kontaktów
 • Władza rodzicielska
 • Alimenty
 • Rozwody
 • Ustalanie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • Podziały majątku po ustaniu małżeństwa
 • Separacja
 • Reprezentacja przed sądami

 • Pomoc w odzyskaniu należności (wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę)
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Zasiedzenie
 • Reprezentacja przed sądami
 • Sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych

 • Mobbing
 • Spory dotyczące stosunku pracy
 • Spory dotyczące wynagrodzenia
 • Wypowiedzenia umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę
 • Czas pracy
 • Urlopy
 • Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy
 • Reprezentacja przed sądami

 • Odwołania i skargi na decyzje organów administracyjnych (między innymi z zakresu prawa budowlanego, opłat adiacenckich, opłat planistycznych, sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania, świadczeń 500+, zasiłków, świadczeń rodzinnych)
 • Reprezentacja przed organami oraz przed sądami administracyjnymi

 • Reprezentacja przed prokuratorem, policją, sądem

Mediacje

Po ukończeniu specjalistycznego kursu, posiadam również wiedzę, by przeprowadzać mediacje i pomóc Państwu w osiągnięciu kompromisowego rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Możliwe jest również stworzenie indywidualnego pakietu dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy lub spółki albo korzystanie z  doraźnej pomocy prawnej obejmującej m.in.:

 • analizę dokumentów przedsiębiorcy lub spółki,
 • sporządzanie dokumentów oraz umów,
 • porady prawne,
 • przedsądowe i sądowe dochodzenie należności,
 • zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki,
 • reprezentację przed sądami i organami.