Blog prawniczy

Dodano: 2023-11-09

WAŻNE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM

Już w przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa zmieniająca przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie odrzucania spadków w imieniu małoletnich dzieci. Nowe przepisy znacznie ułatwiają procedurę. Od 15.11 2023 r. jeżeli dziecko będzie powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Są jednak pewne warunki, które muszą być spełnione, by takiej zgody sądu nie trzeba było pozyskiwać: odrzucenie musi być dokonane za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo musi być dokonywana wspólnie przez rodziców, spadek odrzucają także inni zstępni rodziców tego dziecka.
Niestety w przypadku braku porozumienia rodziców nadal będzie konieczność pozyskania zgody sądu na odrzucenie spadku.