Blog prawniczy

Dodano: 2024-04-15

WAKACJE KREDYTOWE W 2024 R.

Pomoc w spłacie rat kredytu dotyczy tych osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Nowe przepisy ponownie dają możliwość wnioskowania o zawieszenie spłaty rat kredytu Data wejścia w życie tzw. wakacji kredytowych w 2024 r. była już raz przesuwana- na 1 maja. Data ta zostanie jednak ponownie przesunięta – na 1 czerwca. Oznacza to, że kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia spłat raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia.

Z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać tylko osoby, które mają kredyt w złotówkach. Rata kredytu musi przekroczyć 30 % dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, a jeśli rata jest niższa, to jest także możliwość skorzystania z pomocy przez osoby, mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci .