Wycena świadczonych usług

Płatności

Sama wycena prowadzenia przeze mnie Państwa sprawy jest zawsze darmowa.

Każda sprawa jest traktowana przeze mnie indywidualnie, w związku z tym również na cenę ma wpływ przede wszystkim poziom skomplikowania sprawy oraz nakład mojej pracy. Przed zleceniem mi sprawy zostaną Państwo szczegółowo poinformowani o cenie oraz o tym co ma wpływ na jej wysokość.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na kilka rat.

Jeśli zdecydują się Państwo zlecić prowadzenie mi sprawy, nie pobieram wówczas opłaty za wcześniej udzieloną poradę prawną.

Numer rachunku bankowego kancelarii: Bank Pekao S.A. 36 1240 1659 1111 0011 0923 6787

Możliwości rozliczenia

  1. Opłata za poradę prawną
  2. Ryczałt (cena za pełną obsługę sprawy, niezależnie od ilości podjętych przeze mnie czynności)
  3. Godzinowo (rozliczenie za każdą godzinę mojej pracy)
  4. Mniejsza opłata wstępna, zawierająca dodatkowe wynagrodzenie dopiero po wygraniu sprawy