Osiągnij porozumienie

Mediacje

Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów.

Podczas mediacji koncentrujemy się na tym, jakie są interesy wszystkich stron konfliktu, pomagając odnaleźć im wspólne, kompromisowe rozwiązanie. W mediacji wygrywa każda strona sporu. Z kolei mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia.

Po ukończeniu specjalistycznego kursu, posiadam wiedzę, by przeprowadzać mediacje i pomóc Państwu w osiągnięciu kompromisowego rozwiązania.

Mediacje mogą być prowadzone zarówno na zlecenie sądu, jak i na podstawie zlecenia stron konfliktu.

Pozostałe usługi

Mediacje to tylko jedna z form pomocy prawniczej, które oferuję. Pozostałe możliwości znajdą Państwo na stronie dotyczącej zakresu oferowanych przeze mnie usług.

Zakres usług