Blog prawniczy

Dodano: 2024-04-22

CZWORONOGI W RESTAURACJI

Przepisy prawa żywnościowego nie zakazują wprowadzania zwierząt domowych do zakładów gastronomicznych ani sklepów. Nie jednak również żadnych przepisów, które nakazywałyby właścicielom lokali umożliwienie przebywania w nim ze zwierzęciem– z wyjątkiem psów asystującym osobom niepełnosprawnym.

Wobec czego, to od właściciela lokalu zależy, czy wyraża zgodę na wejście wraz z czworonogiem, ale nie może odmówić wejścia osobie niepełnosprawnej z psem asystującym.
Skoro nie ma żadnych formalnych regulacji, które zakazywałyby psom wstępu do restauracji, czy innego lokalu, to coraz częściej właściciele nie mają nic przeciwko, by zwierzęta wchodziły wraz z ludźmi.

Właściciele lokali muszą jednak zapewnić, by produkowana i wprowadzana do obrotu żywność była bezpieczna dla zdrowia i życia. Powinni również opracować odpowiednie procedury, które będą zapobiegać zanieczyszczeniu żywności, w tym m.in. dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest przygotowywana, przetwarzana lub składowana.

Jeśli właściciel lokalu odmówi wejścia do niego wraz ze zwierzęciem, również ma do tego prawo i nie musi takiej decyzji uzasadniać. To on bowiem odpowiada za higienę w lokalu.